Vyhlášení úpadku společnosti Československé cirkusy a varieté a.s. a přihlášení pohledávek

Dne 13. 1. 2015 byl vyhlášen úpadek společnosti Československé cirkusy a varieté a.s.

Uvedené znamená, že je nyní nutné přihlásit pohledávky všech poškozených osob, které mají touto společností pohledávku např. z titulu zaplacené vstupenky na delfíní show, která se nekonala.

Přihlášky musí být Městskému soudu v Praze doručeny ke spisové značce MSPH 94 INS 24908 / 2014 do dvou měsíců od okamžiku vyhlášení úpadku, tj. do 13. 3. 2015.

Pohledávky klientů, kteří nám zaslali plnou moc a veškeré podklady, a kterým bylo z naší strany výslovně potvrzeno, že jsou námi zastupováni, budou přihlášeny naší kanceláří.

Každému klientovi, jehož pohledávka bude do insolvenčního řízení přihlášena, přijde potvrzení o podání přihlášky na email, který nám uvedl.

Mgr. Eva Suchomelová