Ivo Suchomel

Author's posts

Námitku promlčení lze vznést kdykoli v průběhu řízení

Nejvyšší soud ČR: Podle ustálené judikatury lze námitku promlčení práva vznést kdykoli, a to až do okamžiku rozhodnutí odvolacího soudu. Po provedené koncentraci řízení nesmí mít námitka promlčení povahu nové skutečnosti.

Po bankovních poplatcích přijdou další hromadné žaloby. Míří proti UPC nebo Bezreklamky

Podobně jako se lidé připojují k slevovým akcím na internetu, budou se nově spojovat i v hromadných žalobách. Na mušku si nyní berou například společnost UPC ČR nebo třeba Český inkasní kapitál. Podobně u žaloby na společnost Bezreklamky jde o vrácení poplatku a smluvní pokuty. Společnost nabízí na první pohled jednoduchou možnost přivýdělku například umístěním reklamy na plot či dům. Než ale reklamu a tím peníze získá, musí člověk zaplatit poplatek za zapojení do databáze pro inzerenty. Tím ale většinou vše končí, přihlášeným lidem se nikdo s nabídkou neozve, oni přesto musí platit dál poplatky za zařazení do databáze. Zároveň musí počítat s přísnými pokutami, pokud by chtěli smlouvu vypovědět. „Společnost vymáhá i soudně pokuty, přitom sama nekoná, co slíbila ve smlouvě,“ říká advokát Ivo Suchomel.

Ústavní soud ke stanovení výše výživného na dítě

Ústavní soud: Výše výživného na dítě se určuje s ohledem na celkovou životní úroveň jeho rodičů, bez ohledu na to, zda rodiče své finanční prostředky vydělali, či získali z jiných zdrojů a bez ohledu na to, zda prostředky získali za jiným účelem, než je výživa dítěte.

Novinka: Spolupráce s projektem Hromadné žaloby

Dnes byl odhalen projekt Hromadné žaloby na stránkách hromadnezaloby.cz. Advokátní kancelář Mgr. Ivo Suchomela a Advokátní kancelář Mgr. Evy Frnochové se na tomto projektu podílejí jako právní garanti. Mgr. Ivo Suchomel je právním garantem připravovaných žalob na společnost BEZREKLAMKY s.r.o., což je jedna z mnoha tzv. katalogových firem působících v České republice

Právo na ochranu spotřebitelů

Naše kancelář se zabývá právem na ochranu spotřebitelů, a to nejen při standardním maloobchodním prodeji, nýbrž také při poskytování služeb, a to i služeb většího rozsahu. Poskytujeme právní poradenství týkající se reklamací zboží, které bylo nepravdivě nebo nedostatečně označeno, zboží, které v rozporu se záruční dobou ztratilo své vlastnosti, nebo které dosloužilo brzy po zakoupení. V rámci …

Continue reading

Trestní právo

Poskytujeme  právní poradenství v oblasti trestního práva nejen pro obviněné (obžalované), ale také pro osoby poškozené trestnou činností a domáhající se náhrady škody. Dále zajišťujeme právní podporu osobám jinak zúčastněným na trestním řízení, např. svědkům, osobám podávajícím vysvětlení a dalším. Obviněným poskytneme veškerý právní servis nutný pro úspěšné hájení jejich práv od okamžiku zahájení trestního stíhání. …

Continue reading

Právo nemovitostí

Poskytujeme veškeré právní služby také v oblasti práva nemovitostí. Připravujeme veškerou smluvní dokumentaci týkající se bytových a nebytových jednotek. Jedná se převážně o bytové a nebytové jednotky v osobním vlastnictví a jejich převod (koupě a prodej, darování, vypořádání spoluvlastnictví, směny) včetně zajištění úchovy peněz (kupní ceny). Zabýváme se i převodem družstevních bytů včetně převodu členství v družstvu. Dále …

Continue reading

Rodinné právo

Poskytujeme veškerý právní servis v oblasti rodinného práva.  Máme mnoho zkušeností se zastupováním klientů při rozvodech manželství. V této souvislosti také připravujeme smlouvy o vypořádání společného jmění manželů a práv a povinností společného bydlení. Řešíme i problematiku stanovení výše a rozsahu příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce nebo určení výše výživného u rozvedeného manžela. …

Continue reading

Občanské právo

Pro fyzické osoby poskytujeme veškeré standardní právní služby v oblasti občanského práva, tj. sepisování smluv mezi fyzickými osobami (smlouvy darovací, kupní a směnné, o půjčce a výpůjčce apod.). Připravujeme nájemní smlouvy na byty i na movité věci, smlouvy příkazní, smlouvy o úschově, smlouvy o dílo a další smluvní typy podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského …

Continue reading

Obchodní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v obchodněprávních vztazích, připravujeme smlouvy o dílo mezi dodavateli a zhotoviteli,  nájemní smlouvy k nebytovým prostorům pro podnikání mezi pronajímateli a nájemci, dále smlouvy zprostředkovatelské a obstaravatelské, jako např. smlouvy komisionářské a smlouvy o obchodním zastoupení. Pro podnikatele v oblasti dopravy připravujeme smlouvy o přepravě věci či o nájmu dopravního prostředku, …

Continue reading