Ivo Suchomel

Author's posts

Pracovní právo

Poskytujeme právní poradenství ve věcech týkajících se pracovního práva, přípravy pracovněprávních dokumentů podle z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tj. pracovněprávní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru, pracovní dohody, stejně jako ve věcech dalších pracovněprávních úkonů, náhrady škody a jiných  nároků zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce. Naše kancelář poskytuje právní služby jak zaměstnancům, …

Continue reading

Stavební právo

Poskytujeme právní služby týkající se plánování, umisťování i financování staveb a konstrukcí. Stavby v České republice podléhají zákonu č. 183/2006 Sb., stavebnímu zákonu, ve znění pozdějších předpisů. Úprava podle stavebního zákona provází stavbu od okamžiku záměru až do okamžiku kolaudace. Naše advokátní kancelář Vám pomůže se všemi právními aspekty přípravy a průběhu stavby, s vyřízením veškerých …

Continue reading

Mgr. Ivo Suchomel

Mgr. Ivo Suchomel

advokát Mgr. Ivo Suchomel vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2008. Již v průběhu studia získal praxi při svém působení na exekučním a trestním oddělení Okresního soudu v Prostějově. V letech 2006-2007 se účastnil zahraniční stáže na Univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu (Polsko), kde mj. úspěšně absolvoval kurz amerického práva pod vedením amerických …

Continue reading

Mgr. Eva Suchomelová

Mgr. Eva Frnochová

advokátka Mgr. Eva Suchomelová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Již v průběhu studia postupně získávala praxi v advokacii, když působila v několika advokátních kancelářích, a to v Advokátní a patentové kanceláři Traplová – Hakr – Kubát a dále v advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři. Po absolvování studia dále působila …

Continue reading

Lukáš Graus

právní asistent Lukáš Graus je v současné době studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, má zkušenosti ze státní správy, justice i advokacie ze své předchozí praxe na Ministerstvu vnitra Slovenské republiky, u okresního soudu a také v advokátní kanceláři. Věnuje se mimo jiné vyhledávání právních podkladů a jejich aplikaci, spolupracuje na přípravě základních podání a zajišťuje administrativní činnost kanceláře. …

Continue reading