Kategorie: Novinky

Novinka: Tým kanceláře posílil Mgr. Petr Němec

Tým advokátní kanceláře posílil koncipient Mgr. Petr Němec, který se specializuje na občanské právo se zaměřením na civilní případy týkající se ochrany spotřebitele a dále na možnost alternativního řešení sporů.

Poznámka k terminologii Nového občanského zákoníku

.
S tím, jak se k 1. 1. 2014 blížila účinnost nového občanského zákoníku, sílily také kritické hlasy týkající se terminologie, kterou nový občanský zákoník používá. Jaké jsou důvody a v čem spočívají výhody nové terminologie? Uvedené jsme se pokusili shrnout v této krátké poznámce.

Článek obsahuje seznam nejdůležitějších terminologických změn souvisejících s rekodifikací soukromého českého práva, přičemž vychází z důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku. Zmíněny jsou příklady nejdůležitějších změn konkrétních termínů, včetně jejich odůvodnění.

Delfíni v Praze: Přijímání dalších klientů zastaveno

Vážení poškození v kauze Delfíni v Praze, server Hromadné žaloby zastavil přijímání dalších klientů ke hromadnému postupu. V případě, že nejste přihlášeni a chcete svůj nárok řešit okamžitě, použijte služeb advokátní kanceláře ve Vašem okolí, kterou najdete ve vyhledávači na stránkách České advokátní komory: vyhledavac.cak.cz

Upozornění: Emailové adresy advokátní kanceláře

Vzhledem k problémům s odesíláním emailových zpráv v advokátní kanceláři mohli být v poslední době někteří klienti kontaktováni také z jiných než oficiálních adres kanceláře. Jednalo se o dočasné opatření. Prosíme proto všechny klienty, aby se ozývali pouze na oficiální emailové adresy, tj. office@ak-ss.cz, případně suchomel@ak-ss.cz a suchomelova@ak-ss.cz.

Novinka: Hromadná žaloba v kauze „Delfíni v Praze“

Advokátka Mgr. Eva Suchomelová se stala právním garantem připravovaných žalob proti společnosti Československé cirkusy a varieté a.s. v tzv. Kauze „Delfíni v Praze“. Jedná se o vymožení zaplaceného vstupného z neuskutečněné akce. Hromadný postup je koordinován projektem hromadnezaloby.cz.

Novinka: Spojení advokátních kanceláří

Advokátka Mgr. Eva Frnochová změnila v uplynulém týdnu jméno a současně s tím došlo ke spojení dosavadních dvou advokátních kanceláří v jedinou, s názvem Advokátní kancelář Suchomel – Suchomelová. Právní služby poskytují nadále Mgr. Ivo Suchomel a Mgr. Eva Suchomelová jako advokáti pod hlavičkou tohoto sdružení.

Novinka: Hromadná žaloba v kauze Skylink a CS Link

Advokátka Mgr. Eva Frnochová se stala právním garantem připravovaných žalob proti lucemburské společnosti  M7 Group S.A v kauze neoprávněně vymáhaných servisních poplatků za poskytování služeb satelitního televizního vysílání Skylink a CS Link. Hromadný postup je koordinován projektem hromadnezaloby.cz.

Novinka: Spolupráce s projektem Hromadné žaloby

Dnes byl odhalen projekt Hromadné žaloby na stránkách hromadnezaloby.cz. Advokátní kancelář Mgr. Ivo Suchomela a Advokátní kancelář Mgr. Evy Frnochové se na tomto projektu podílejí jako právní garanti. Mgr. Ivo Suchomel je právním garantem připravovaných žalob na společnost BEZREKLAMKY s.r.o., což je jedna z mnoha tzv. katalogových firem působících v České republice