Lukáš Graus

právní asistent

Lukáš Graus je v současné době studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, má zkušenosti ze státní správy, justice i advokacie ze své předchozí praxe na Ministerstvu vnitra Slovenské republiky, u okresního soudu a také v advokátní kanceláři.

Věnuje se mimo jiné vyhledávání právních podkladů a jejich aplikaci, spolupracuje na přípravě základních podání a zajišťuje administrativní činnost kanceláře.

Hovoří anglicky a německy.