Obchodní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v obchodněprávních vztazích, připravujeme smlouvy o dílo mezi dodavateli a zhotoviteli,  nájemní smlouvy k nebytovým prostorům pro podnikání mezi pronajímateli a nájemci, dále smlouvy zprostředkovatelské a obstaravatelské, jako např. smlouvy komisionářské a smlouvy o obchodním zastoupení. Pro podnikatele v oblasti dopravy připravujeme smlouvy o přepravě věci či o nájmu dopravního prostředku, stejně jako smlouvy o skladování.

Veškeré podnikatelské smlouvy připravujeme také v oblasti mezinárodního obchodu, včetně zapracování  smluvních podmínek INCOTERMS. V oblasti mezinárodního obchodu jsme schopni poskytovat poradenství a zprostředkovávat jednání se zahraničními advokátními kancelářemi Vašich obchodních partnerů.

V oblasti práva obchodních společenství jsme schopni připravit a pomoci Vám vyjednat smlouvy o prodeji podniku či pro Vás např. sestavit smlouvu o tichém společenství. Zároveň jsme schopni připravit a založit novou společnost na klíč, ať už s.r.o. nebo a.s., případně evropskou akciovou společnost (SE). V tomto případě pro Vás ve spolupráci s notářem připravíme veškeré dokumenty nutné pro založení a vznik nové společnosti, zajistíme registraci potřebných živností, ustavující valnou hromadu společnosti i následný zápis společnosti do obchodního rejstříku.