Odpovědnost ubytovatele za vnesené a odložené věci

Odložená jízdní kola nebo jiné sportovní náčiní na místech k tomu určených nemají povahu cenností a na jejich vysokou cenu a skutečnost, že mu nebyly zvlášť svěřeny, se tak nemůže provozovatel ubytovacího zařízení odvolávat za účelem snížení náhrady škody soudem.

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla potvrdil Ústavní soud

Ústavní soud potvrdil ústavnost aktuální právní úpravy, podle níž je provozovatel vozidla odpovědný za určité přestupky spáchané řidičem tohoto vozidla. Ačkoli je objektivní odpovědnost obecně v trestním a přestupkovém právu nepřípustná, v tomto případě převáží zájem na ochraně majetku a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Obdobná úprava existuje také v dalších evropských státech.

Zavazadla v letecké přepravě: Do zpoždění se čas strávený reklamací nezapočítává.

Při zpoždění dodání zavazadla, nebo nedodání zavazadla v letecké dopravě lze žádat náhradu za ztracené věci, rep. za poškozené zavazadlo, avšak nikoli za „pokaženou dovolenou“. Pro nárok na paušální náhradu za zpoždění ve výši 250 EUR v případě zpoždění delšího než 3 hodiny nelze do délky zpoždění započítat také dobu strávenou reklamací.

Přelomové rozhodnutí ÚS: Odbočující řidič už neodpovídá vždy za střet s jiným vozidlem.

Řidič osobního motorového vozidla může v souladu s principem omezené důvěry v dopravě spoléhat na to, že pokud s dostatečným předstihem (řádně) dává ostatním účastníkům silničního provozu najevo svoji vůli odbočit vlevo, a ověřil si, že neexistuje překážka, která by mu v tom bránila, může v odbočovacím manévru pokračovat.

NS: K neplatnosti smluvní pokuty v rezervační smlouvě při koupi nemovitosti

Povinnost uzavřít v rezervační lhůtě smlouvu o smlouvě budoucí s třetí osobou, je závazkem zavazujícím jen účastníky smlouvy, který nemůže být považován za závazek uzavřít kupní smlouvu ve prospěch třetího, jelikož k tomu nesměrovala vůle účastníků smlouvy. Nejedná-li zprostředkovatel prodeje jako zástupce prodávajícího, je ujednání, kterým se kupující zaváže do určité doby uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím neplatné a neplatná je pak i smluvní pokuta, která se k včasnému neuzavření této kupní smlouvy váže.

NS: Indispozice advokáta na konci lhůty uvedené ve výzvě je důvodem pro prominutí jejího zmeškání

Rozsudek pro uznání z důvodu zmeškání lhůty k vyjádření uvedené v kvalifikované výzvě soudu nelze vydat v případě, že advokát nebyl v rozhodné době ze zdravotních důvodů schopen komunikace, a to i přes to, že s vyjádřením čekal na samotný konec stanovené lhůty

Upálení bezdomovce zůstává bez trestu, obžalovaného soud osvobodil

Devětatřicetiletého obžalovaného, kterého státní zástupce vinil z upálení bezdomovce na pražském hlavním nádraží, ve středu Vrchní soud v Praze definitivně zprostil obžaloby. Ernestův obhájce Ivo Suchomel namítal, že odůvodnění odvolání neobsahuje žádnou argumentaci, která by vyvracela argumentaci, o kterou se městský soud opřel. „Kde je důkaz, že šlo o zločin, a nikoliv o nešťastnou náhodu? Jaká by byla motivace obžalovaného k vraždě?“ ptal se ve středu v soudní síni a zároveň poukázal na nevěrohodnost Ernestova spoluvězně a nekonzistenci jeho výpovědí.

Pořadatel zrušené akce Delfíni v Praze má k uspokojení věřitelů nejméně 1,5 milionu korun

Insolvenční správce JUDr. Karel Míča v probíhajícím insolvenčním řízení, sp. zn. MSPH 94 INS 24908/2014, vedeném proti Československé cirkusy a varieté a.s. zjistil, že společnosti, které prodávaly lístky na vystoupení Delfíni v Praze, evidují zůstatek z prodeje vstupenek, a to ve výši cca 1,5 mil korun.

Paciho na nádraží neupálil jeho známý. Důkazy nestačí, rozhodl soud

Soud zprostil viny bezdomovce Jana Ernesta, obviněného z vraždy jeho kolegy zvaného Paci. „Jeden každý z prezentovaných důkazů proti obžalovanému trpí závažnými nedostatky. Nejde ani o ucelený řetězec nepřímých důkazů, což je nade vší pochybnost prokázáno,“ zdůraznil ve čtvrtek Ernestův obhájce Ivo Suchomel.

Muže obžalovaného z upálení bezdomovce soud osvobodil, chyběly důkazy

Městský soud v Praze totiž ve čtvrtek zprostil obžaloby jediného podezřelého a následně také obviněného Jana Ernesta. Ernestův obhájce Ivo Suchomel měl za to, že se nepodařilo prokázat vlastně vůbec nic.
„Jak z vyšetřování, tak i z jednání před soudem vyšlo najevo, že každý jeden důkaz trpí závažnými nedostatky a všechny důkazy potom nedávají smysl, nevypráví žádný příběh, který by bylo možné vzít za prokázaný,“ uvedl Suchomel. Jedinými nepřímými důkazy jsou podle něj výpovědí svědků z Ernestova okolí.