VS Praha: Profesionální obchodník musí zajistit, že jeho klient dobře porozumí obchodu

Pokud obchodník nedostatečně informuje svého klienta o povaze a rizicích obchodu, vystavuje se nebezpečí, že smlouva s klientem nebude vůbec platně uzavřena a bude mu muset vrátit všechny finanční prostředky, které klient při obchodě prodělal. Zejména při uzavírání smluv po telefonu je nutné, aby obchodník zajistil, že klient všemu rozumí, je to starost obchodníka, který je na to klientem najatý, nikoli klienta samotného.

Novinka: Tým kanceláře posílil Mgr. Petr Němec

Tým advokátní kanceláře posílil koncipient Mgr. Petr Němec, který se specializuje na občanské právo se zaměřením na civilní případy týkající se ochrany spotřebitele a dále na možnost alternativního řešení sporů.

NSS: Definice pracovního vztahu a povinnost inspekce práce jej prokázat

Při postihování závislé práce musí státní orgány prokázat definiční znaky závislé práce. Nelze na tuto povinnost rezignovat a tvrdit, že závislou prací je vlastně jakákoliv činnost, kterou jeden člověk vykonává pro druhého podle jeho požadavků. Není možné v rámci boje proti nežádoucí praxi nelegálního zaměstnávání likvidovat běžný občanský život.

Ústavní soud: Rozsudek pro zmeškání není porušením rovnosti stran.

Soud musí při aplikaci rozsudku pro zmeškání respektovat účel právní úpravy rozsudku pro zmeškání a procesní rovnost účastníků řízení; to mimo jiné znamená přihlédnout k těmto principům i v případě posouzení podmínek pro doručení podle § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Jen tak může být zachována procesní rovnost stran.

Poznámka k terminologii Nového občanského zákoníku

.
S tím, jak se k 1. 1. 2014 blížila účinnost nového občanského zákoníku, sílily také kritické hlasy týkající se terminologie, kterou nový občanský zákoník používá. Jaké jsou důvody a v čem spočívají výhody nové terminologie? Uvedené jsme se pokusili shrnout v této krátké poznámce.

Článek obsahuje seznam nejdůležitějších terminologických změn souvisejících s rekodifikací soukromého českého práva, přičemž vychází z důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku. Zmíněny jsou příklady nejdůležitějších změn konkrétních termínů, včetně jejich odůvodnění.

NS: Ke změně příslušnosti soudu z důvodu hospodárnosti

Nejvyšší soud: Skutečnost, že se žalovaný dlouhodobě nezdržuje v místě svého trvalého bydliště neodůvodňuje změnu příslušnosti soudu z důvodu hospodárnosti.

Delfíni v Praze: Přijímání dalších klientů zastaveno

Vážení poškození v kauze Delfíni v Praze, server Hromadné žaloby zastavil přijímání dalších klientů ke hromadnému postupu. V případě, že nejste přihlášeni a chcete svůj nárok řešit okamžitě, použijte služeb advokátní kanceláře ve Vašem okolí, kterou najdete ve vyhledávači na stránkách České advokátní komory: vyhledavac.cak.cz

Upozornění: Emailové adresy advokátní kanceláře

Vzhledem k problémům s odesíláním emailových zpráv v advokátní kanceláři mohli být v poslední době někteří klienti kontaktováni také z jiných než oficiálních adres kanceláře. Jednalo se o dočasné opatření. Prosíme proto všechny klienty, aby se ozývali pouze na oficiální emailové adresy, tj. office@ak-ss.cz, případně suchomel@ak-ss.cz a suchomelova@ak-ss.cz.

Blamáž s delfíny v Praze možná skončí dobře. Cirkus lidem vrací peníze

.
Organizátoři kontroverzního představení Delfíni v Praze začali vracet vstupné prvním zákazníkům, kteří po firmě požadovali mimosoudní vyrovnání. Představení plánované na duben kritizovali zejména ochránci přírody a nakonec se nekonalo.

Na organizátora delfíní show se chystá hromadná stížnost

Na organizátora delfíní show se chystá hromadná stížnost Praha – Společnost Československé cirkusy a varieté, která plánovala v Praze pořádat delfíní show, skončila v insolvenčním řízení. Stovky lidí, kteří si na třikrát odloženou akci koupili lístky, nyní organizují hromadnou stížnost a chtějí své peníze zpátky. Pořadatelé slibují, že jim je postupně vrátí, zbylé zájemce ale …

Continue reading