Advokátní úschova

Poskytujeme také advokátní úschovu finančních prostředků.

Advokátní úschova finančních prostředků zajišťuje, že smluvní strany splní to, na čem se dohodly ve smlouvě.  Advokátní úschova se využívá převážně v rámci převodu nemovitostí, ale samozřejmě ji lze využít i v jiných případech. Finanční prostředky jsou uloženy u advokáta na zvláštním účtu úschovy až do doby naplnění předem dohodnutých smluvních podmínek. Poté je advokát vyplatí dohodnuté oprávněné straně, případně je při nesplnění podmínek vrátí tomu, kdo je do úschovy poskytl.

Advokátní úschova je samozřejmě předmětem advokátního pojištění, prostředky jsou tak jištěny tak, že o ně nelze v zásadě žádným způsobem přijít.

Advokátní úschovu poskytujeme za níže uvedené ceny:

Výše uschovaných finančních prostředků Odměna advokáta za uschované finanční prostředky
do 1.000.000,- Kč 5.000,- Kč
do 3.000.000,- Kč 6.000,- Kč
do 7.000.000,- Kč 8.000,- Kč
nad 7.000.000,- Kč dle individuální dohody