OZNÁMENÍ PRO POŠKOZENÉ KLIENTY V KAUZE „DELFÍNI V PRAZE“

AKTUALIZACE SDĚLENÍ 25. 3. 2023:

V konkurzu společnosti Československé cirkusy a varieté a.s., bylo dne 22. 3. 2023 Městským soudem v Praze vydáno rozvrhové usnesení, jímž soud všechny přihlášené věřitele společnosti vyzývá, aby do deseti dnů písemně sdělili insolvenčnímu správci: JUDr. Karlu Mičovi, IČO: 01051784, se sídlem V Holešovičkách 1579/24, 180 00 Praha 8, číslo účtu, na který má být na ně připadající částka poukázána.

Bohužel s ohledem na nutnost úhrady pohledávek za podstatou (např. odměny insolvenčního správce) je vyplácená částka necelých 8 % pohledávky.

Dovolujeme si proto požádat všechny přihlášené věřitele, aby své číslo účtu zaslali obratem buď na emailovou adresu naší kanceláře: suchomelova@ak-ss.cz, nebo přímo na výše zmíněnou adresu  či do datové schránky insolvenčního správce.

Děkujeme.

————————–

Vážení poškození,

vzhledem k tomu, že v tomto okamžiku je Vás přihlášeno celkem 1113, není možné se každému z Vás věnovat jednotlivě např. pětiminutovým telefonickým rozhovorem. Jistě chápete, že v takovém případě bychom již neměli čas věnovat se Vašim případům.

Z tohoto důvodu se prosím níže podívejte na odpovědi na nejčastější otázky:

1) Koupil(a) jsem si lístky, a chci zpět peníze, jak to mám udělat?

V současné době je přijímání dalších klientů zastaveno. Přijímání klientů probíhalo od července do prosince, tj. takřka pět měsíců. V současné době řešíme nároky více než tisíce klientů. Abychom se jim mohi věnovat dostatečně, je nutné mít k dispozici dostatek administrativní kapacity. Pokud se chcete připojit, sledujte prosím internetové stránky http://www.hromadnezaloby.cz/detail-zaloby/14-kauza-delfini-v-praze, abyste byli informováni o tom, zda bude „hromadná žaloba“ opět otevřena.

V žádném případě nekontaktujte přímo naši advokátní kancelářPřímým oslovením naší kanceláře nijak neurychlíte tento proces. Stejně Vás odkážeme na výše uvedené stránky, na kterých je nutné se zaregistrovat. Pokud chcete Vaši situaci řešit okamžitě, prosíme využijte služeb jakéhokoli advokáta ve vašem nejbližším okolí. Najdete jej na těchto stránkách: http://vyhledavac.cak.cz

2) Mám velké množství lístků. Je možné se připojit k hromadné žalobě s více než stotisícovou pohledávkou?

Projekt hromadných žalob je určen zejména pro klienty, kteří mají malé pohledávky a potřebují využít služeb advokátů, které by pro ně jinak byly příliš drahé. Proto poskytujeme služby s touto „hromadnou slevou“ zejména fyzickým osobám, které mají pohledávky do cca patnácti tisíc korun. Pokud jste obchodní společnost, nebo veřejnoprávní organizace a nakoupili jste veké množství (desítky) lístků na představení, prosíme využijte služeb advokáta ve vašem nejbližším okolí. Najdete jej na těchto stránkách: http://vyhledavac.cak.cz

V případě, že nebudou úspěšná naše vyjednávání o smírném řešení věci, je možné, že otevřeme projekt hromadných žalob v této věci také pro velké pohledávky. O tom budete informováni.

3) Slyšel jsem, že pořadatel je v insolvenci, je to pravda? A co to znamená?

Na společnost Československé cirkusy a varieté a.s., IČ 24843393, byl skutečně podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Insolvenční řízení probíhá, což lze sledovat na této internetové stránce:

Insolvenční rejstřík – detail lustrované osoby Československé cirkusy a varieté a.s.

Dne 13. 1. 2015 byl vyhlášen úpadek společnosti.

Uvedené znamená, že je nyní nutné přihlásit pohledávky všech poškozených osob, které mají touto společností pohledávku např. z titulu zaplacené vstupenky na delfíní show, která se nekonala.

Přihlášky musí být Městskému soudu v Praze doručeny ke spisové značce MSPH 94 INS 24908 / 2014 do dvou měsíců od okamžiku vyhlášení úpadku, tj. do 13. 3. 2015.

Pohledávky klientů, kteří nám zaslali plnou moc a veškeré podklady, a kterým bylo z naší strany výslovně potvrzeno, že jsou námi zastupováni, budeme přihlašovat pohledávky my.

Každému klientovi, jehož pohledávka bude přihlášena přijde potvrzení o podání přihlášky do insolvenčního řízení na email, který nám uvedl.

4) Kdy je možné očekávat vrácení peněz?

Délka insolvenčního řízení se může lišit podle toho, jak obtížné bude zjistit majetek úpadce a jak sám úpadce bude spolupracovat s insolvenčním správcem. Podle zkušeností v této oblasti očekáváme že insolvenční řízení může trvat i rok os okamžiku vyhlášení úpadku.

Insolvenčním správcem JUDr. Karel Miča, insolvenční správce se sídlem Praha 8, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00, Praha 8.

Pokud máte přes vše výše uvedené další dotaz, kontaktujte prosím advokátku na emailové adrese suchomelova@ak-ss.cz, nikoli na telefonním čísle.

Děkujeme za pochopení.