Pořadatel zrušené akce Delfíni v Praze má k uspokojení věřitelů nejméně 1,5 milionu korun

Insolvenční správce JUDr. Karel Míča v probíhajícím insolvenčním řízení, sp. zn. MSPH 94 INS 24908/2014, vedeném proti Československé cirkusy a varieté a.s. zjistil, že společnosti, které prodávaly lístky na vystoupení Delfíni v Praze, evidují zůstatek z prodeje vstupenek, a to ve výši cca 1,5 mil korun. Vzhledem k tomu, že pořadatelem akce měl být dlužník, je insolvenční správce toho názoru, že tyto nalezené finanční prostředky náleží do soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Bližší informace naleznete v insolvenčním rejstříku, a to na stránkách www.justice.cz – konkrétní odkaz je zde: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=6ac9df4f-5068-4987-887f-75ec8ac335fd. Jedná se o dokument z 2. 11. 2016.