Právo na náhradu škody na zdraví

Specializujeme se na ochranu práv osob, kterým byla způsobena škoda na zdraví, ať už v důsledku toho, že byly dotyčné osoby účastníky dopravní nehody, nebo z jiného důvodu. Chráníme práva poškozených od okamžiku, kdy k dopravní nehodě nebo jiné škodě na zdraví dojde až do okamžiku, kdy je celá věc právně uzavřena ze strany pojišťovny a vyplaceno odškodnění v plné výši.

V rámci uplatňovaných nároků zajišťujeme nejen ochranu práv klientů jako pacientů zdravotnického zařízení, ale zejména následné odškodnění jak z titulu bolestného, tak také z titulu snížení společenského uplatnění, ušlé mzdy a dalších právních nároků. Za klienty, kteří byli poškozeni na zdraví, a kteří jsou mnohdy ve finančně tíživé situaci, jednáme tak, aby náklady na naše právní služby nesli tito klienti v co nejmenší míře, tj. aby tyto náklady byly uhrazeny pokud možno celé viníkem způsobené škody na zdraví.

Obdobně se zabýváme náhradou nemajetkové újmy způsobené způsobením škody na zdraví v případě, že došlo k usmrcení osoby, kdy v takovém případě mají nárok na předmětné odškodnění členové rodiny zemřelého.

S ohledem na časté neukončené léčení našich klientů zajišťujeme kompletní právní servis včetně komunikace s pojišťovnami, zastupování před soudy, jednání s Policií ČR ohledně zjišťovnání viníka a pod. Váš případ vyhodnotíme v první fázi bez nároku na odměnu, ta bude v případě Vašich oprávněných nároků dojednána tak, aby byla uhrazena protistranou, resp. její pojišťovnou.