Delfíni v Praze – návrh na insolvenci proti společnosti Československé cirkusy a varieté a.s.

Dnešního dne byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči společnosti Československé cirkusy a varieté a.s. k Městskému soudu v Praze za naše dva klienty, kteří měli vyšší pohledávky. Insolvenční řízení tak tímto bylo dnes oficiálně opět zahájeno. Nyní vyčkáme na případnou reakci společnosti Československé cirkusy a varieté a.s. Poté bude rozhodnuto o dalším postupu v této věci.

Mgr. Eva Suchomelová