Delfíni v Praze – zpětvzetí návrhu na zahájení insolvenčního řízení

Vážení klienti,

dnešního dne se objevilo v insolvenčním rejstříku na stránkách www.justice.cz zpětvzetí insolvenčního návrhu společností ALGECO s.r.o. proti společnosti Československé cirkusy a varieté a.s.

To znamená, že pokud nějaký věřitel s větší pohledávkou návrh na insolvenci opětovně nepodá, dojde k zastavení insolvenčního řízení proti společnosti Československé cirkusy a varieté a.s. Jak jsem již uváděla v minulosti, potvrdilo se tedy, že podávání přihlášek do tohoto insolvenčního řízení bylo a je opravdu předčasné.

Pokud skutečně dojde k zastavení insolvenčního řízení (počítáme že tak cca do 1 měsíce by k tomu mohlo dojít), budeme muset důkladně zvážit další postup v této kauze, tj. zda začít podávat žaloby, nebo se pokusit proti společnosti Československé cirkusy a varieté a.s. insolvenční řízení opět zahájit. Je třeba také zohlednit to, že v dubnu roku 2015 by se možná mohly některým z Vás postupně Vaše pohledávky promlčovat, proto je třeba postupovat tak, aby byla šance Vaše pohledávky vydobýt co největší.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Eva Suchomelová