Vývoj insolvenčního řízení v kauze Delfíni v Praze

Vážení klienti,

k četným dotazům přinášíme shrnutí dosavadního vývoje ve věci úpadku společnosti Československé cirkusy a varieté a.s. Informace jsou dostupné také v internetovém rozhraní insolvenčního rejstříku na stránkách isir.justice.cz.

Dne 31.10.2013 bylo na návrh bývalé zaměstnankyně společnosti Československé cirkusy a varieté a.s. zahájeno insolvenční řízení proti této společnosti.

Dne 21.01.2014 však tato bývalá zaměstnankyně vzala svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení zpět, protože společnost Československé cirkusy a varieté a.s. jí pohledávku uhradila.

Dne 23.01.2014 insolvenční soud prozatím nepravomocně rozhodl o zastavení insolvenčního řízení z důvodu výše uvedeného zpětvzetí.

Dne 29.1.2014 přistoupila k insolvenčnímu řízení společnost ALGECO s.r.o. jako další navrhovatel. S ohledem na nepravomocné zastavení insolvenčního řízení podala společnost ALGECO s.r.o. proti tomuto rozhodnutí odvolání.

O tomto odvolání rozhodoval Vrchní soud v Praze, který až dne 06.05.2014 vydal rozhodnutí o tom, že insolvenční řízení bude pokračovat a navrhovatelem tohoto řízení se tak stává společnost ALGECO s.r.o.

Insolvenční soud však ještě do dnešního dne (tj. do 12.05.2014) neobnovil insolvenční řízení.

V současné době tedy musíme počkat na to, až soud insolvenční řízení obnoví a pokud společnost ALGECO s.r.o. nevezme svůj návrh zpět (tak jako to udělala bývalá zaměstnankyně dne 21.01.2014), mělo by být rozhodnuto o úpadku společnosti Československé cirkusy a varieté a.s. Nelze však odhadnout časový horizont tohoto rozhodnutí. Jakmile (pokud) však bude úpadek společnosti vyhlášen, přihlásíme pohledávky našich poškozených klientů do insolvenčního řízení.

Pokud společnost ALGECO s.r.o. vezme svůj návrh na insolvenci zpět, insolvenční řízení bude opět zastaveno a my se rozhodneme o dalším možném postupu.

Zatímco podání přihlášky do insolvenčního řízení není zpoplatněno, tak stát se navrhovatelem v insolvenčním řízení znamená zaplacení soudního poplatku ve výši 2000,- Kč + možnost soudu požadovat po poškozeném věřiteli zálohu až ve výši 50.000,- Kč na toto řízení. Proto v současné době poškozeným klientům nedoporučujeme připojení se k insolvenčnímu řízení jako navrhovatelé (s ohledem na výše jejich pohledávek), ale doporučujeme vyčkat na případný úpadek společnosti a poté podat přihlášky do insolvence.

S ohledem na skutečnost, že představení se mělo uskutečnit v dubnu až v červnu 2013, hrozí promlčení pohledávek poškozených klientů až v dubnu roku 2015. Případné promlčení pohledávek sledujeme.

Mgr. Eva Suchomelová