Mgr. Eva Suchomelová

advokátka

Mgr. Eva FrnochováMgr. Eva Suchomelová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Již v průběhu studia postupně získávala praxi v advokacii, když působila v několika advokátních kancelářích, a to v Advokátní a patentové kanceláři Traplová – Hakr – Kubát a dále v advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři.

Po absolvování studia dále působila jako advokátní koncipient nejprve v advokátní kanceláři Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář s.r.o. a dále v advokátní kanceláři Mgr. Davida Nováka. V roce 2012 úspěšně složila advokátní zkoušku a následně se stala advokátkou.

Ve své dosavadní advokátní praxi získala bohatou zkušenost zejména v oblasti práva nemovitostí, kterou považuje za svou specializaci. Převážně  se jedná o komplexní právní servis při převodu nemovitostí, tj. příprava budoucích kupních, kupních a darovacích smluv vč. advokátní úschovy. Dále také připravuje smlouvy o zřízení služebností, nájemní smlouvy, stanovy společenství vlastníků jednotek a zastupuje společenství vlastníků jednotek v rámci vymáhání pohledávek apod.

Dlouhodobě se také věnuje rodinnému právu (výživné, svěření do péče, rozvody manželství) a obchodnímu závazkovému právu (tvorba smluv a řešení sporů z nich včetně zastupování před soudem). Zastupuje při vymáhání pohledávek (získala zkušenost i s vymáháním pohledávek pro přední české banky), přičemž v rámci vymáhání pohledávek má zkušenosti i se zpracováním a koordinací velkých objemů pohledávek, kdy například zastupovala stovky spotřebitelů v rámci kauzy „Delfíni v Praze“.

Také poskytuje právní poradenství České televizi při přípravě pořadu Černé ovce.

Hovoří anglicky.