Mgr. Ivo Suchomel

advokát

Mgr. Ivo SuchomelMgr. Ivo Suchomel vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2008. Již v průběhu studia získal praxi při svém působení na exekučním a trestním oddělení Okresního soudu v Prostějově. V letech 2006-2007 se účastnil zahraniční stáže na Univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu (Polsko), kde mj. úspěšně absolvoval kurz amerického práva pod vedením amerických advokátů a profesorů (prof. Charles F. X. Szymanski z Michigan State University College of Law, prof. Richard Warner, J.D. z IIT Chicago-Kent College of Law a další).

Po absolvování studia získal zkušenosti v oblasti práva správního a legislativy jako právník Krajského úřadu Olomouckého kraje. V advokacii je od r. 2010. V průběhu praxe se podílel na zastupování ve sporech, přípravě smluv a další právní pomoci dvou ze tří největších bank v České republice a dále jedné ze tří nejvýznamnějších těžebních společností České republiky.

Ve své advokátní praxi se specializuje především na obchodní právo (příprava smluvní dokumentace mezi podnikateli, vymáhání pohledávek, zakládání, změny a likvidace obchodních společností), občanské právo (příprava smluvní dokumentace mezi podnikateli a spotřebiteli, bytové právo, spotřebitelské spory, vymáhání náhrady škody). Bohaté zkušenosti také získal při zastupování klientů v rodinných sporech (výživné, rozvody, vypořádání společného jmění manželů) a v pracovněprávních sporech.

Zabývá se také uzavíráním smluv v mezinárodním obchodě, kdy má zkušenosti i s komplexním zpracováním smluv v anglickém jazyce. Je také vyhledávaným obhájcem v trestních věcech a v neposlední řadě je i odborníkem na drážní právo vč. přesahu do práva unijního.

Také poskytuje právní poradenství České televizi při přípravě pořadu Černé ovce.

Hovoří anglicky a polsky.