Stavební právo

Poskytujeme právní služby týkající se plánování, umisťování i financování staveb a konstrukcí. Stavby v České republice podléhají zákonu č. 183/2006 Sb., stavebnímu zákonu, ve znění pozdějších předpisů. Úprava podle stavebního zákona provází stavbu od okamžiku záměru až do okamžiku kolaudace. Naše advokátní kancelář Vám pomůže se všemi právními aspekty přípravy a průběhu stavby, s vyřízením veškerých potřebných dokumentů a dalších administrativních záležitostí, a to až do dokončení stavby a jejího uvedení do užívání.

Obdobně jsme schopni Vám poskytnout komplexní právní služby v případě úprav nebo odstraňování staveb. Kromě samotného stavebního zákona se na problematiku vztahují také další zvláštní právní předpisy, např. ve vztahu k silničním či vodním stavbám, a dále předpisy týkající se ochrany životního prostředí a předpisy týkající vedlejších produktů stavby, např. zákon o odpadech apod. S dokončením stavby je dále spojena nutnost použití energetického zákona a souvisejících předpisů a zákona o vodách.

Vzhledem k tomu, že spolupracujeme se stavebními inženýry, jsme schopni Vám zajistit také neprávní služby týkající se Vaší stavby, např. ocenění nemovitosti, elektrické revize a další.

Díky našim zkušenostem s právem nemovitostí Vám dále můžeme poskytnout služby týkající se prodejů i zástav nemovitostí.