Pracovní právo

Poskytujeme právní poradenství ve věcech týkajících se pracovního práva, přípravy pracovněprávních dokumentů podle z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tj. pracovněprávní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru, pracovní dohody, stejně jako ve věcech dalších pracovněprávních úkonů, náhrady škody a jiných  nároků zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce.

Naše kancelář poskytuje právní služby jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Pomůžeme Vám s přípravou dokumentace při vzniku, změnách nebo zániku pracovního poměru. Zodpovíme Vaše dotazy týkající se možností délky a rozvržení pracovní doby, doby odpočinku a naplánování přestávek v práci tak, aby byly v souladu s platným právem. Poskytujeme poradenství týkající se vymáhání dlužné mzdy, platu nebo důchodu, cestovních náhrad, nemocenské a dávek v nezaměstnanosti.

Zaměstnavatelům pak poskytujeme pracovní poradenství týkající se sjednání pracovních podmínek, školení a rozvoje zaměstnanců, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hmotné odpovědnosti zaměstnanců, podmínkách vyslání na služební cestu a dalších. Zhodnotíme a poskytneme rady ohledně práv a povinností zaměstnanců odcházejících či vracejících se z mateřské dovolené, pracovní neschopnosti způsobené pracovním prostředím (nemoci z povolání) apod.

Společnostem jsme schopni poskytnout komplexní právní poradenství týkající se vztahů zaměstnavatel-zaměstanec, včetně sledování platné a připravované legislativy a přípravy na změny v oblasti pracovního práva tak, aby byl zaměstnavatel schopen reagovat s předstihem.