Právo nemovitostí

Poskytujeme veškeré právní služby také v oblasti práva nemovitostí.

Připravujeme veškerou smluvní dokumentaci týkající se bytových a nebytových jednotek. Jedná se převážně o bytové a nebytové jednotky v osobním vlastnictví a jejich převod (koupě a prodej, darování, vypořádání spoluvlastnictví, směny) včetně zajištění úchovy peněz (kupní ceny). Zabýváme se i převodem družstevních bytů včetně převodu členství v družstvu. Dále připravujeme veškerou smluvní dokumentaci týkající se nájmu a podnájmu bytových a nebytových jednotek. Připravujeme nájemní smlouvy pro pronajímatele i pro nájemce, připravujeme výpovědi z nájmu bytových a nebytových jednotek včetně řešení jejich vyklizení u soudu.

Vymáháme také pohledávky vzniklé z nájemního vztahu (tj. převážně neuhrazené nájemné a služby). Dále připravujeme smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytových a nebytových jednotek, zástavní smlouvy k bytovým a nebytovým jednotkám, a to včetně následného vymáhání práv zástavních věřitelů. Jsme schopni komplexně řešit veškerou právní problematiku týkající se společenství vlastníků jednotek a bytových družstev a v rámci toho zastupovat účastníky při jednání.

Kompletní právní servis zajišťujeme také u dalších nemovitostí, tj. rodinných domů a pozemků. Jedná se opět o připravování kompletní smluvní dokumentace při převodu těchto nemovitostí (koupě a prodej, darování, vypořádání spoluvlastnictví, směny) včetně zajištění úschovy peněz (kupní ceny). Řešíme i otázky nájmů a podnájmů těchto nemovitostí, připravujeme smlouvy o zřízení věcných břemen, dále zástavní a podzástavní smlouvy a realizujeme vymáhání práv zástavních věřitelů.

V souvislosti s právem nemovitostí poskytujeme právní poradenství v oblasti vydržení vlastnického práva a dalších věcných práv. Klienty také zastupujeme v řízení před katastrálními úřady a ve všech výše uvedených případech také před soudy.