Rodinné právo

Poskytujeme veškerý právní servis v oblasti rodinného práva.  Máme mnoho zkušeností se zastupováním klientů při rozvodech manželství. V této souvislosti také připravujeme smlouvy o vypořádání společného jmění manželů a práv a povinností společného bydlení. Řešíme i problematiku stanovení výše a rozsahu příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce nebo určení výše výživného u rozvedeného manžela.

Dále poskytujeme komplexní právní služby v oblasti výživy a výchovy nezletilých dětí. Zastupujeme klienty ve sporech o úpravu poměrů k nezletilým dětem a o stanovení vyživovací povinnosti,  dále připravujeme dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem v době před rozvodem a po rozvodu manželství. Právní služby poskytujeme také v případě vymáhání dlužného výživného. Zabýváme se i otázkami určení a popření otcovství, případně otázkami zbavení, omezení nebo pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti.