Odměna za právní služby

Odměnu za poskytnuté právní služby lze stanovit následujícími způsoby:

1. Smluvní odměna dle individuální dohody s klientem, a to jako odměna:
a) Hodinová – dle počtu hodin provedených ve věci, kdy základní hodinová sazba naší advokátní kanceláře činí 2.500 Kč.

b) Fixní (stanovená pevnou částkou) – za vyřízení konkrétní záležitosti, např:
 – při převodu vlastnického práva k nemovitostem na  základě kupní smlouvy, kdy se fixní částka pohybuje v rozmezí od 10.000 Kč – 15.000 Kč za jeden převod nemovitosti dle složitosti věci (v této fixní částce je zahrnuta i advokátní úschova, pokud je vyžadována)

– při převodu vlastnického práva k nemovitostem na základě darovací smlouvy, kdy se fixní částka pohybuje v rozmezí od 5.000 Kč – 6.000 Kč za jeden převod nemovitosti dle složitosti věci

c) Paušální – kdy je při dlouhodobější spolupráci dojednána pravidelná měsíční pevná platba bez ohledu na rozsah a časovou náročnost práce.

2. Mimosmluvní (tarifní) odměna:
Mimosmluvní odměna se stanoví dle pravidel uvedených ve vyhlášce Min. spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Informace pro spotřebitele
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.