Category: Náš tým

Mgr. Ivo Suchomel

Mgr. Ivo Suchomel

advokát Mgr. Ivo Suchomel vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2008. Již v průběhu studia získal praxi při svém působení na exekučním a trestním oddělení Okresního soudu v Prostějově. V letech 2006-2007 se účastnil zahraniční stáže na Univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu (Polsko), kde mj. úspěšně absolvoval kurz amerického práva pod vedením amerických …

Continue reading

Mgr. Eva Suchomelová

Mgr. Eva Frnochová

advokátka Mgr. Eva Suchomelová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Již v průběhu studia postupně získávala praxi v advokacii, když působila v několika advokátních kancelářích, a to v Advokátní a patentové kanceláři Traplová – Hakr – Kubát a dále v advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři. Po absolvování studia dále působila …

Continue reading

Lukáš Graus

právní asistent Lukáš Graus je v současné době studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, má zkušenosti ze státní správy, justice i advokacie ze své předchozí praxe na Ministerstvu vnitra Slovenské republiky, u okresního soudu a také v advokátní kanceláři. Věnuje se mimo jiné vyhledávání právních podkladů a jejich aplikaci, spolupracuje na přípravě základních podání a zajišťuje administrativní činnost kanceláře. …

Continue reading