Mgr. Eva Suchomelová

advokátka

Mgr. Eva FrnochováMgr. Eva Suchomelová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Již v průběhu studia postupně získávala praxi v advokacii, když působila v několika advokátních kancelářích, a to v Advokátní a patentové kanceláři Traplová – Hakr – Kubát a dále v advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & partneři.

Po absolvování studia dále působila jako advokátní koncipient nejprve v advokátní kanceláři Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář s.r.o. a dále v advokátní kanceláři Mgr. Davida Nováka. V roce 2012 úspěšně složila advokátní zkoušku a následně se stala advokátkou.

Ve své dosavadní advokátní praxi získala bohatou zkušenost v oblasti práva nemovitostí (bytové právo, zastupování společenství vlastníků jednotek, tvorba smluv a řešení sporů z nich včetně zastupování před soudem), rodinného práva (výživné, rozvody), pracovního práva (zastupování  zaměstnavatelů i zaměstnanců před soudem), obchodního závazkového práva (tvorba smluv a řešení sporů z nich včetně zastupování před soudem), vymáhání pohledávek (získala zkušenost i s vymáháním pohledávek pro přední české banky), práva duševního vlastnictví (ochranné známky) a práva na ochranu spotřebitelů.

V současné době také poskytuje právní poradenství České televizi při přípravě pořadu Černé ovce.

Hovoří anglicky.