Mgr. Ivo Suchomel

advokát

Mgr. Ivo SuchomelMgr. Ivo Suchomel vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2008. Již v průběhu studia získal praxi při svém působení na exekučním a trestním oddělení Okresního soudu v Prostějově. V letech 2006-2007 se účastnil zahraniční stáže na Univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu (Polsko), kde mj. úspěšně absolvoval kurz amerického práva pod vedením amerických advokátů a profesorů (prof. Charles F. X. Szymanski z Michigan State University College of Law, prof. Richard Warner, J.D. z IIT Chicago-Kent College of Law a další).

Po absolvování studia získal zkušenosti v oblasti práva správního a legislativy jako právník Krajského úřadu Olomouckého kraje. V advokacii je od r. 2010. V průběhu praxe se podílel na zastupování ve sporech, přípravě smluv a další právní pomoci dvou ze tří největších bank v České republice a dále jedné ze tří nejvýznamnějších těžebních společností České republiky. Kromě dojednávání a uzavírání smluv v mezinárodním obchodě pro společnosti má však také praxi ze zastupování klientů – fyzických osob např. ve spotřebitelských sporech, nebo ve věcech náhrady škody, stejně jako ze zastupování klientů v trestních věcech.

V současné době se zaměřuje na právo na ochranu spotřebitelů a rodinné právo, trestní právo, ve vztahu k obchodnímu právu pak zejména na právo hospodářské soutěže a na zakládání, změny a likvidaci obchodních společností.

Hovoří anglicky a polsky.