„DELFÍNI V PRAZE“ – výplata finančních prostředků

V konkurzu společnosti Československé cirkusy a varieté a.s., bylo dne 22. 3. 2023 Městským soudem v Praze vydáno rozvrhové usnesení, jímž soud všechny přihlášené věřitele společnosti vyzývá, aby do deseti dnů písemně sdělili insolvenčnímu správci: JUDr. Karlu Mičovi, IČO: 01051784, se sídlem V Holešovičkách 1579/24, 180 00 Praha 8, číslo účtu, na který má být na ně připadající částka poukázána.

Bohužel s ohledem na nutnost úhrady pohledávek za podstatou (např. odměny insolvenčního správce) je vyplácená částka necelých 8 % pohledávky. 

Dovolujeme si proto požádat všechny přihlášené věřitele, aby své číslo účtu zaslali obratem buď na emailovou adresu naší kanceláře: suchomelova@ak-ss.cz, nebo přímo na výše zmíněnou adresu  či do datové schránky insolvenčního správce.

Děkujeme.