Škrtat, nebo neškrtat?

Naše kancelář se podílela na přípravě divadelní hry z právního prostředí KONSENT. Průběh spolupráce popsala dramaturgyně Činoherního klubu, Markéta Kočí Machačíková:

KONSENT se odehrává v Londýně, dvě scény se odehrávají u soudu (jedna je přímo křížový výslech svědkyně v soudní síni), v další vysvětlují právníci herečce svoji práci, kde se řeší znásilnění i rozvod, a čtyři z hlavních postav jsou právníci (dva advokáti a dva státní zástupci). Potřebovali jsme tedy do toho právnického prostředí proniknout co možná nejhlouběji. Řekli jsme si se Šimonem, že bude nejpraktičtější, když nám ho přiblíží někdo, kdo s ním má reálnou zkušenost. Rozhodli jsme se jednoho právníka oslovit. Advokát Ivo Suchomel nám pomohl zorientovat se lépe v těch několika situacích a měl mnoho trefných připomínek nejen k terminologii a k reáliím, ale i k „běžným“ dialogům, které mezi sebou naše postavy vedou. Ivo si přečetl jak překlad, tak anglický originál hry a trpělivě zodpovídal naše všetečné dotazy. Na začátku zkoušení jsme s ním taky uspořádali víc než tříhodinovou besedu s herci. Byl to takový minikurz, kde nám vysvětlil základní fungování anglosaského právního systému, rozdíly oproti tomu našemu, průběh soudního procesu. Řekl nám, jak vypadá práce obhájce a žalobce, jak probíhá jednání s klienty a taky například, jak z etického hlediska přistupuje k možné vině klienta, kterého zastupuje. Tohle bylo jako součást přípravy naprosto neocenitelné.

Tímto děkujeme Markétě za milá slova a dodáváme, že nám bylo ctí spolupracovat s talentovaným týmem Činoherního klubu. Příprava divadelní hry pro nás byla zcela nová zkušenost, která i nás velice obohatila. Konečně i zastupování klientů před soudem bývá někdy divadlem svého druhu.

Divadelní hru KONSENT můžeme s klidným svědomím doporučit. Nejde v žádném případě o prvoplánovou moralitu, naopak, hra zachycuje složitou povahu vztahu mezi jednotlivými postavami, která plyne ze střetu mezi objektivní realitou a „pravdou“ tak, jak je subjektivně vnímána každou z nich. Tvůrčí tým Činoherního klubu uchopil téma velice citlivě, ovšem zároveň tak, aby zachoval komplexnost původního textu. Přitom však nezapomněl hru odlehčit i jemným situačním humorem.

Více na webu ČK.