Právo na ochranu spotřebitelů

Naše kancelář se zabývá právem na ochranu spotřebitelů, a to nejen při standardním maloobchodním prodeji, nýbrž také při poskytování služeb, a to i služeb většího rozsahu. Poskytujeme právní poradenství týkající se reklamací zboží, které bylo nepravdivě nebo nedostatečně označeno, zboží, které v rozporu se záruční dobou ztratilo své vlastnosti, nebo které dosloužilo brzy po zakoupení.

V rámci ochrany spotřebitelů v oblasti služeb pak poskytujeme právní poradenství také v oblasti vrácení peněz za neodborně, nedostatečně, nebo jinak vadně poskytnuté služby (týká se např. zakoupeného zájezdu) nebo jiné plnění. Důsledná ochrana spotřebitele je základním stavebním kamenem občanské demokratické společnosti, proto věnujeme pozornost sebemenšímu případu zneužití silnějšího postavení obchodníka vůči zákazníkovi. Každý případ, včetně např. reklamace zboží řádově v hodnotě stokorun, je pro nás stejně důležitý.

Zvláštní kapitolu ochrany práv spotřebitelů pak představuje ochrana před nespravedlivými nezákonnými podmínkami v rámci formulářových smluv (smlouvy s bankami, pojišťovnami, fondy, mobilními operátory a dalšími velkými korporacemi) a případnými protiprávními odkazy na obchodní podmínky. Poskytujeme ochranu zákazníkům, kteří byli vlákáni do nevýhodných smluv uvedením přislíbením nepravdivých, nebo zavádějících informací, či přislíbením neexistujících výhod, stejně jako zákazníkům, kteří byli k podpisu smlouvy nuceni jiným nátlakem (předváděcí akce apod.)

Při zastupování a ochraně práv nejmenších spotřebitelů a zákazníků bereme ohled na jejich finanční situaci a podle povahy případu jsme schopni dojednat zastupování za sníženou sazbu, nebo odměnu až z přisouzené sumy.