Trestní právo

Poskytujeme  právní poradenství v oblasti trestního práva nejen pro obviněné (obžalované), ale také pro osoby poškozené trestnou činností a domáhající se náhrady škody. Dále zajišťujeme právní podporu osobám jinak zúčastněným na trestním řízení, např. svědkům, osobám podávajícím vysvětlení a dalším.

Obviněným poskytneme veškerý právní servis nutný pro úspěšné hájení jejich práv od okamžiku zahájení trestního stíhání. Jedná se zejména o poradenství před výslechy ze strany policejního orgánu, analýzu rizik a možností, návrh strategie obhajoby, účast při vyšetřovacích úkonech, dohled nad zákonností postupu orgánů činných v trestním řízení, popř. vězeňské služby, soupis podání a stížností ve věcech vazby a samozřejmostí je také osobní obhajoba při hlavním líčení před soudem, včetně poradenství týkajícího se odvolání, dovolání, obnovy řízení a dalších možností, které lze využít v trestním procesu. Pro obviněné případně připravíme a podáme stížnosti podle trestního řádu, ústavní stížnosti, či podání k Evropskému soudu pro lidská práva.

Obvinění z trestného činu patří k nejobtížnějším situacím v lidském životě. Z tohoto důvodu se snažíme být obviněným k dispozici kdykoli, ve zcela nezbytných případech také včetně dnů pracovního klidu a nočních hodin tak, aby mohla být veškerá práva obviněných skutečně účinně bráněna.

Pro poškozené trestnými činy jsme schopni připravit podání na jehož základě budou zohledněna jejich práva v probíhajícím trestním řízení. Poškozené dále zastupujeme přímo při hlavním líčení jako zmocněnci, a to tak, aby bylo právo na náhradu škody přiznáno poškozeným již v trestním (adhezním) řízení, popř. tak, aby byl v trestním řízení vytvořen solidní důkazní základ pro následnou občanskoprávní žalobu.

V souvislosti s trestním řízením pak provádíme analýzy rizik ještě před podáním trestního oznámení, a poskytujeme poradenství v osobním občanském i obchodním životě klientů tak, aby nedošlo k porušení práva a následné trestněprávní odpovědnosti z neznalosti. Na druhé straně také provádíme analýzy případné trestněprávní odpovědnosti protistrany a připravujeme a podáváme pro naše klienty související trestní oznámení.